top of page
Metsa hiking trail_Priidu Saart(2).jpg

Interreg koostööprojekt  2023 – 2026 aastal
"Turundustegevused Suurbritannia turule"

Koostöös Eesti Maaturism, Eesti Loodustusrismi Ühing, Läti Maaturism ja Läti Keskkonnaametiga osaleme Interreg koostööprojektis "Turundustegevused Suurbritannia turule". Projekt algab 2023. aastal ning kestab 3 aastat. 

Projekti kaastakse liikmed, kes on huvitatud ning nõus panustama ühistegevustesse, -pakettidesse ning osa võtma kontaktsündmustest. Projektis osalemine on tasuline ning tasu sõltub projektis osalevate ettevõtjate arvust.

Projekti sisu:

Planeeritavad tegevused, millest otsest kasu saava projektis osalevad ettevõtjad:
• ühiste teenuste ja tootepakkettide välja töötamine ja koostamine (vastavalt turu nõudlusele)
• toodetele vastavalt reklaammaterjalid valmistamine
• reklaamkampaaniad ja veebikampaaniad (google, sotsiaalmeedia, looduse teemalistes portaalides, veebiajakirjades)
• maandumisleht, kus on teenuse pakkujad ja tooted kajastatud
• FAM ja ajakirjanikele suunatud reisid
• messidel osalenemine või esindatust (messikulu)

Kestvus ja orienteeruv maksumus:

• Projekt algab 2023 aastal ning kestab 3 aastat.
• Projetki esialgse eelarve osaluspanus ELTÜ liikmetele 3 aasta peale on 130 000€, mis läheb jaotamisele projektist osalevate ettevõtjate vahel. Maaturism on panustamas 300 000€.
• Projekti osaluspanus aastas kokku on 43 333 €. Soovime projekti kaasta vähemalt 10 liiget. Seega  ühele liikmele on osaluspanus aastaks 4 333€, millest 80% investeeringust tagastatakse peale aruandluse perioodi. Seega reaalne investeering projekti on 20% projektimahust, st reaalselt 866,60€ osaleja/aastas.  Esimesel aastal võib minna aega 80% 
investeeritud raha tagasi saamisega kuni 12 kuud, järgnevatel aastatel on välde ca 6 kuud.

• Osalejatega koostatakse koostööleping 3 aastaks ning arveldamine vastavalt projektitegevustele. 

bottom of page