top of page
Metsa hiking trail_Priidu Saart(2).jpg

Interreg koostööprojekt  2023 – 2026 aastal
"Turundustegevused Suurbritannia turule"

Koostöös Eesti Maaturism, Eesti Loodustusrismi Ühing, Läti Maaturism ja Läti Keskkonnaametiga osaleme Interreg koostööprojektis "Turundustegevused Suurbritannia turule". Projekt algab 2023. aastal ning kestab 3 aastat. 

Projekti kaastakse liikmed, kes on huvitatud ning nõus panustama ühistegevustesse, -pakettidesse ning osa võtma kontaktsündmustest. 

Kaasa ootame lööma ettevõtjaid, kelle loodusturismitoode on mõeldud üksikkülastajale ja/või väikesele grupile. Eelduseks on, et pakutav loodusturismitoode on professionaalselt ette valmistatud, olemas on põhjalik kirjeldus ning fotod/videod.

Loodusturismi toote näited: metsloomade- ja linnuvaatlus, loodusfotograafia, loodusmatkad, rattaretked, paadisõit. Aga ka ekskursiooniprogrammid mis sisaldavad looduslikke elemente ja väärtusi, nagu botaanika, loodusvarad, loodusel põhinev heaolu/SPA jne. Loodusturismi toote liikide lühikirjeldused, mis on UK turule oodatud, leiate: https://ej.uz/BalticNatureTourism Central Baltic Programme Kesk-Läänemere programm

Projekti sisu:

UK turule jõudmiseks koondame sobivad loodusturismitooted/-teenused ning viime muuhulgas läbi sealse turu eksperdiga turunduskampaania eesmärgiga kasvatada loodusturistide arvu UK-st ja suurendada seeläbi turismiettevõtete müügimahtusid.

Sellega seoses kaardistame loodusturismiteenuseid pakkuvaid ettevõtteid, kel soov liituda Suurbritannia turule suunatud loodusturismi veebiplatvormiga. 

Sobivad tooted/teenused koondame loodusturismi veebiplatvormile, mis ühendab otse toote pakkujad ja ostjad (üksikreisijad, spetsialiseerunud huvigrupid, reisikorraldajad kes soovivad spetsialiseeruda Balti- ja Põhjamaadele).

Planeeritavad tegevused, millest otsest kasu saava projektis osalevad ettevõtjad:
• ühiste teenuste ja tootepakkettide välja töötamine ja koostamine (vastavalt turu nõudlusele)
• toodetele vastavalt reklaammaterjalid valmistamine
• reklaamkampaaniad ja veebikampaaniad (google, sotsiaalmeedia, looduse teemalistes portaalides, veebiajakirjades)
• maandumisleht, kus on teenuse pakkujad ja tooted kajastatud
• FAM ja ajakirjanikele suunatud reisid
• messidel osalenemine või esindatust (messikulu)

Kestvus ja orienteeruv maksumus:

• Projekt algab 2023 aastal ning kestab 3 aastat.
• Projetki esialgse eelarve osaluspanus ELTÜ-le 3 aasta peale on 130 000€, Maaturism on panustamas 300 000€.

• Osalejatega koostatakse koostöökokkulepe vastavalt projekti mahule ja tegevustele. 

Projektis osalemiseks: 

 

Tutvu projekti kodulehega siin - BalticNatureTourism ja jälgi sotsiaalmeediat siit - BalticNatureTourism FB 

Tutvu Suurbritannia turuekspertide turu-uuringu esitlusega siin - "Brittide ootused ja soovid loosudutrismi teenustele"

Kogu projekti tutvustav esitluse leiab siit - "NAT-TOUR-EXPO EXPORTING BALTIC NATURE TOURISM TO THE UK"

bottom of page