top of page
Metsa hiking trail_Priidu Saart(2).jpg

Interreg koostööprojekt  2023 – 2026 aastal
"Turundustegevused Suurbritannia turule"

Koostöös Eesti Maaturism, Eesti Loodustusrismi Ühing, Läti Maaturism ja Läti Keskkonnaametiga osaleme Interreg koostööprojektis "Turundustegevused Suurbritannia turule". Projekt algab 2023. aastal ning kestab 3 aastat. 

Projekti kaastakse liikmed, kes on huvitatud ning nõus panustama ühistegevustesse, -pakettidesse ning osa võtma kontaktsündmustest. 

Kaasa ootame lööma ettevõtjaid, kelle loodusturismitoode on mõeldud üksikkülastajale ja/või väikesele grupile. Eelduseks on, et pakutav loodusturismitoode on professionaalselt ette valmistatud, olemas on põhjalik kirjeldus ning fotod/videod.

Loodusturismi toote näited: metsloomade- ja linnuvaatlus, loodusfotograafia, loodusmatkad, rattaretked, paadisõit. Aga ka ekskursiooniprogrammid mis sisaldavad looduslikke elemente ja väärtusi, nagu botaanika, loodusvarad, loodusel põhinev heaolu/SPA jne. Loodusturismi toote liikide lühikirjeldused, mis on UK turule oodatud, leiate: https://ej.uz/BalticNatureTourism Central Baltic Programme Kesk-Läänemere programm

Projekti sisu:

UK turule jõudmiseks koondame sobivad loodusturismitooted/-teenused ning viime muuhulgas läbi sealse turu eksperdiga turunduskampaania eesmärgiga kasvatada loodusturistide arvu UK-st ja suurendada seeläbi turismiettevõtete müügimahtusid.

Sellega seoses kaardistame loodusturismiteenuseid pakkuvaid ettevõtteid, kel soov liituda Suurbritannia turule suunatud loodusturismi veebiplatvormiga. Osalemiseks palume hiljemalt 01.märtsiks täita vorm, märkides ära oma ettevõtte pakutavad loodusturismiteenused: https://forms.gle/zrEXFrH5PBjvQocB9

Sobivad tooted/teenused koondame loodusturismi veebiplatvormile, mis ühendab otse toote pakkujad ja ostjad (üksikreisijad, spetsialiseerunud huvigrupid, reisikorraldajad kes soovivad spetsialiseeruda Balti- ja Põhjamaadele).

Planeeritavad tegevused, millest otsest kasu saava projektis osalevad ettevõtjad:
• ühiste teenuste ja tootepakkettide välja töötamine ja koostamine (vastavalt turu nõudlusele)
• toodetele vastavalt reklaammaterjalid valmistamine
• reklaamkampaaniad ja veebikampaaniad (google, sotsiaalmeedia, looduse teemalistes portaalides, veebiajakirjades)
• maandumisleht, kus on teenuse pakkujad ja tooted kajastatud
• FAM ja ajakirjanikele suunatud reisid
• messidel osalenemine või esindatust (messikulu)

Kestvus ja orienteeruv maksumus:

• Projekt algab 2023 aastal ning kestab 3 aastat.
• Projetki esialgse eelarve osaluspanus ELTÜ liikmetele 3 aasta peale on 130 000€, mis läheb jaotamisele projektist osalevate ettevõtjate vahel. Maaturism on panustamas 300 000€.

• Osalejatega koostatakse koostööleping 3 aastaks ning arveldamine vastavalt projektitegevustele. 

Projektis osalemiseks palun täida registreerimisleht siin  hiljemalt 1 märtsiks 2023.a.

bottom of page