top of page
Turismiettevõtete ja -ühenduste avalik pöördumine Eesti metsa säästvaks majandamiseks

Riigikogu keskkonnakomisjonile
Keskkonnaministrile

25. jaanuar 2017

 

Tänane Eesti metsapoliitika ja metsade majandamise praktika ei arvesta piisavalt turismisektori vajadustega. Üha suurenev metsade raiumine on vastuolus Eesti poolt rahvusvaheliselt kujundatud kuvandiga puutumatust loodusest ja kaitstud metsadest. Teoreetiliselt on metsadest kaitse all 26%, tegelikkuses aga toimuvad rahvusparkides igapäevased raietööd. Selline vastuolu on negatiivse mõjuga Eesti turismiettevõtetele ning kaudselt kogu Eesti majandusele ja mainele.

Turismisektor on Eesti majanduse üks nurgakividest, SKP on samas suurusjärgus nagu metsatööstussektoril. Eestit külastavate välisturistide arv tõuseb järjepidevalt. Mets on väga oluline Eesti turismiväärtus ja turismimajanduslik ressurss. Paraku ei ole turismisektori esindajaid kaasatud metsade majandamist suunavate otsuste tegemisse.

 

Eeltoodust lähtudest esitame oma ettepanekud:

1) Hoida kaitsealade metsad looduslikud ja teenida seeläbi pikaajalist majanduslikku tulu turismist.
2) Arvestada metsanduspoliitika kujundamisel turismisektori huvidega ja viia vastavad muudatused sisse seadusandlusesse.
3) Kaasata turismisektori esindajad Eesti metsanduspoliitikat kujundavatasse institutsioonidesse.

 

Eesti Loodusturismiettevõtete Ühendus
Eesti Maaturism MTÜ
Eesti Spaaliit
Lääne-Eesti Turism MTÜ
Põhja-Eesti Turism SA
Lõuna-Eesti Turism SA
Visit Saaremaa MTÜ
Valgamaa Arenguagentuur SA
Võrumaa Arenguagentuur SA
Põlvamaa Arenduskeskus SA
Viljandimaa Arenduskeskus SA
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus SA
Läänemaa Turism MTÜ
Viljandimaa Turism MTÜ
Tartumaa Turism SA
Koostöövõrgustik Ehedad Elamused Lahemaal MTÜ
Soomaa Turism MTÜ
Peipsimaa Turism MTÜ
Setomaa Turism MTÜ
Kumari Reisid OÜ / Estonian Nature Tours
Reimann Reisid OÜ
360 kraadi OÜ
Loodusturism OÜ
Matkajuht OÜ
Viitong Reisid OÜ / Pärandimatkad
Estonian Nature OÜ
Urban Pirate OÜ
Naturumi OÜ
Kaks hunti OÜ
Natourest OÜ
Viis Aastaaega OÜ
Teadlikud Elamused MTÜ

 

Pöördumise koostajad:
Bert Rähni, telefon 5137141, bert@natourest.ee
Aivar Ruukel, telefon 5061896, aivar@soomaa.com
Tarmo Pilving, telefon 56602911, tarmopilving@gmail.com

bottom of page