Liitu Ühinguga

Ühinguga liitumiseks kirjuta oma sooviavaldus

Sooviavaldus on saadetud.

Kontakt: Aivar Ruukel E-mail: aivar.ruukel@gmail.com

Facebook 

Juhatuse liikmed:

Peeter Vissak

Aivar Ruukel

Bert Rähni

Eleri Lopp-Valdma

Triin Asi

Ühingu liikmemaks on loodusturismi ettevõtetele 100€ aastas. Füüsilisest isikust loodusturismi teenusepakkujale 50€ aastas.