top of page

Liitu Ühinguga

Ühinguga liitumiseks kirjuta oma sooviavaldus

Sooviavaldus on saadetud.

Kontakt: Marilin Pehka, projektijuht,  info@loodusturism.com,

telefon 5105 441

Facebook 

Juhatuse liikmed:

Aivar Ruukel

Bert Rähni

Kaisa Linno

Mart Reimann

Peeter Vissak

Ühingu baas liikmemaks on loodusturismi ettevõtetele 100€ aastas. Füüsilisest isikust loodusturismi teenusepakkujale 50€ aastas.

bottom of page