Liitu Ühinguga

Ühinguga liitumiseks kirjuta oma sooviavaldus

Sooviavaldus on saadetud.

Kontakt: Marilin Pehka, projektijuht,  info@loodusturism.com

Facebook 

Juhatuse liikmed:

Aivar Ruukel

Bert Rähni

Eleri Lopp-Valdma

Peeter Vissak

Triin Asi

Ühingu liikmemaks on loodusturismi ettevõtetele 100€ aastas. Füüsilisest isikust loodusturismi teenusepakkujale 50€ aastas.