top of page

Juhised looduses liikujale

Eesti loodus on meie kõigi, kogu rahva ühisvara, millest on õigus osa saada igaühel. See asetab igaühele, kes loodusega kokku puutub, nii matkajale, puhkajale kui ka maaomanikule ja maavaldajale kohustuse hoida loodust inimväärse, puhta ja kaunina.

allikas: keskkonnaministeerium

Kalajärve LK4.jpg

Valmistun ja kavandan!

 • Mõtlen läbi, mida teen ja kuhu lähen.

 • Tutvun eelnevalt piirkonnaga (RMK "Loodusega koos" äpp, kodulehekülg).

 • Pean kinni kohaliku omavalitsuse territooriumil kehtivast avaliku korra eeskirjast.

 • Pean kinni igaüheõiguse põhimõtetest ja piirangutest! NB! Kaitsealadel on igaüheõigus piiratud, seal on omad reeglid. Tutvun kaitse-eeskirjaga.

 • Eelistan olemasolevaid matkaradu, telkimisalasid, lõkkekohti jt rajatisi, et mitte tekitada lisakoormust keskkonnale.

 • Säästmaks fossiilseid kütuseid eelistan võimalusel kohale jõudmiseks rongi või liinibussi, sõiduautosse mahutan mitu inimest.

 • Vähendan tekkivaid jäätmeid- pakin oma toidu jm vajamineva korduvkasutusega karpidesse ja kottidesse!

 • Arvestan tuleohuga metsas! Viin end kurssi uurides Riigi Ilmateenistuse kodulehelt, päästeala infotelefonilt 1524 või lähimast RMK teabepunktist.

Liigun ja tegutsen jälgi jätmata!

 • Püsin rajal! Liikudes jalgsi, jalgrattal, suuskadel, paadiga või ratsa eelistan olemasolevaid teid ja radu.

 • Mootor- või maastikusõidukiga liikudes kasutan vaid selleks rajatud teid ja parklaid, arvestan jalakäija ja jalgratturiga.

 • Ma ei liigu ega sõida koduõuedes, istandikes, mesilates, külvidel, viljas ja mujal põllumajandusmaal

 • Arvestan ümbritsevaga -ei häiri kaaskodanike ega metsaelanike kodurahu tekitades lärmi ja müra, mõnuainetena tarbin vaid loodushääli, kauneid vaateid ja ühiselt veedetud aega. 

 • Arvestan, et telkimis- ja lõkkekohtades kehtib üldtunnustatud öörahu aeg kella 23.00 õhtul kuni 6.00 hommikul.

 • Lemmikloom on minu vastutusel! Koera hoian looduses alati rihmas! Koristan oma lemmiku väljaheited avalikust ruumist - matkarajalt, telkimisalalt jm rajatistelt. Need matan maha või viin käimlasse.

 • Loomulike vajaduste rahuldamiseks kasutan ettevalmistatud peatuspaikades käimlat. Käimla puudumisel maastikul ja metsas liikudes matan oma jäägid pinnasesse.

 • Veekogu ääres pesen nõusid ja ennast veepiirist eemal kuival maal. Pesuvahendeid kasutan äärmisel vajadusel, enamasti piisab puhtast veest.

 • Lahkudes ei jäta ma midagi maha ja koristan peatuspaiga.

Ei prügista!

 • Tekkinud prügi võtan loodusest endaga alati kaasa- järgin põhimõtet „ kõik mis jaksan kaasa tuua, jaksan ka ära viia“.

 • Ettevalmistatud peatuspaikades, kus võimalik, sordin!

 • Sortimispõhimõtetest loen lähemalt siit.

Teen tuld, kus tohib!

 • Lõket teen ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas tuletegemist lubaval ajal. Autoga saabudes võtan kaasa oma puud või grillsöe.

 • Lõkke tegemisel eelistan kattega lõkkekohta ning järgin tuleohutusnõudeid.

 • Arvestan teiste kasutajatega kuna ettevalmistatud lõkkekohad on ühiskasutuses.

 • Tule tegemisel kasutan valmis puid või maha langenud oksi.

 • Lõkkepuid kasutan säästlikult- hoian lõkke korralikult põlemas, kuid võimalikult väikese.

 • Põlevat lõket ei jäta valveta. Lahkudes kustutan lõkke korralikult.

 • Kaasa võetud grilli kasutan vaid ettevalmistatud ja tähistatud lõkkekohal, kasutatud grillsöed kallan lõkkeasemele.

 • Ühekordset grilli kasutan ainult mittesüttival ettevalmistatud alusel. Selle puudumisel mineraalpinnasel. Söed kallan lõkkeasemesse. Olmeprügikasti panen jahtunud ühekordse grilli. Võimalusel kasutan ühekordset puitgrilli.

 • Tähistamata ja ettevalmistamata kohas kasutan vaid priimust.

 • Suur hulk metsatulekahjusid on põhjustatud hooletusest! Ka suitsetamine on lubatud vaid ettevalmistatud lõkkekohas.

 • Metsapõlengust teatan telefonile 112.

Telgin ja peatun, kus tohib!

 • Telkimiseks kasutan ettevalmistatud kohta, selle puudumisel eelistan võimalusel varem kasutatud paika. Väldin tallamisõrna pinnast.

 • Võõral tähistamata maatükil võin telkida 1 ööpäeva, kui omanik ei keela, järgides kõiki IÜÕ põhimõtteid.

Metsaonni kasutamisel järgin igaüheõiguse põhimõtteid:

 • Ööbin järjest 1 ööl.

 • Teen ruumi juurdetulijaile- metsas on kõik võrdsed!

 • Jätan järgmisele tulijale tulealustuseks kuivi puid.

 • Kasutan küttepuid säästlikult.

 • Jätan lahkudes maha korras varustuse ja puhta maja.

Tutvu igaüheõigusega siin 

Tutvu ürituste korraldamise juhistega looduses siin

Tutvu RMK prügi sortimise põhimõtetega siin

Tutvu soovitustega talvisel ajal matkamiseks siin


Täname Sind keskkonnateadlikkuse eest!
allikas: RMK

bottom of page