top of page
327413049_914952349852701_3596503957525110984_n.jpg
Märgalade päevale pühendatud matkad

Eesti on märgalade poolest silmatorkavalt rikas riik, kus ligi kolmandik pindalast on kaetud eritüübiliste märgaladega. Peale soode pakuvad meil märgaladena huvi rannikumeri, rannaniidud ja -roostikud ning rannikujärved ja siseveekogud (jõed, järved ja veehoidlad) koos luhaniitudega.

Tähistame üheskoos rahvusvahelist märgalade päeva ja Ramsari konventsiooni 52. a. aastapäeva matkadega üle Eesti. Matkal osalemise huvi puhul võtke ühendust konkreetse matka korraldajaga, lisaküsimuste korral võib helistada ühingu projektijuhile Marilinile (tel 5105441). 

Märgaladele pühendatud matkadele saab registreerida siin:

Kelgusõidud Soomaal, Soomaa.com – Tõramaa Puisniidu Vaatetorn/ Tõramaa Wooded Meadow Watching Tower

Matkad Puhtu-Laelatu looduskaitsealal, Peeter Vissak - Loodusretke juht / Nature tour guide – Alexela Virtsu tankla

Räätsamatk Emajõe-Suursoos, Nature Tours Estonia – Nature Tours Estonia

Avastusretk Meenikunno Raba Tagamaadele Matkajuht Osaühing – Meenikunno Raba

Uisu- ja räätsaretk Meelva Rabasse Matkajuht Osaühing – Meelva Raba

Tõukekelgusõidud Otepää Pühajärvel, Loodusturism.ee – Ranna tee, Pühajärve 

Matkauisutamised Otepää Pühajärvel, Loodusturism.ee – Ranna tee, Pühajärve

Soo avastusretked püstkojapiknikuga, Preeriakoda – Preeriakoda

Räätsamatkad veebruaris Harjumaal ja Lääne-Virumaal Ubari Loodustarkuse Keskus – Ubari Loodustarkuse Keskus

Räätsamatk Kakerdaja rabas ja õhtusöök metsarestoranis koos valgusrajaga. Uuejärve Matkapesa – Metsarestoran Kõrvemaal

Matkaõhtud laternate valguses tõukekelkude või matkauiskudega Uuejärve Matkapesa – Uuejärve Matkapesa Kõrvemaal

Tõukekelgu või uisumatk Soodla jõe luhale Uuejärve Matkapesa – Uuejärve Matkapesa Kõrvemaal

Märgalade SUP matk Tapal , SupTrip TR koostöös Uuejärve Matkapesaga– Tapal

 

Matkade info leiad üles ka ühingu Facebooki lehelt - Eesti Loodusturismi Ühing | Facebook.  Soovime kõigile mõnusaid matkaelamusi.

Juhul kui pakutud matka kuupäev ei sobi, siis tea, et saad leppida matkakorraldajaga oma seltskonnale eraldi matka aja kokku. 

Märgalade taastamine aitab vähendada kliimamuutusi ja suurendada elurikkus

Tänase ülemaailmse märgalade päeva märksõnaks on üleskutse tegutsemisele. Eesti on viimase kümne aasta jooksul tegelenud aktiivselt märgalade looduslikkuse taastamisega.

Eestis on kuivendatud sood üheks olulisemaks kasvuhoonegaaside tekitajaks, kuid paljude soode puhul on võimalik taastamistegevustega nende seisundit parandada, et turvas seal uuesti moodustuma ja süsinikku siduma hakkaks.

Rikutud soode veerežiimi taastamine on mujalgi edukalt käima läinud: kui looduskaitse arengukava aastani 2020 nägi ette vähemalt 10 000 ha rikutud sookoosluste seisundi parandamise ja vähemalt 1000 ha mahajäetud turbakaevandusalade korrastamise tagasi märgaladeks, siis praeguseks on need eesmärgid isegi ületatud.

Kuivenduskraave on suletud ja muid niiskusrežiimi tagasipööramiseks tarvilikke töid tehtud, näiteks Kikepera ja Tolkuse Pärnumaal, Sirtsi Virumaal ja Rubina Valgamaal. Praegu on tööd käimas muuhulgas Ess-soos Võrumaal ja Nigula rabas Pärnumaal ning Visja madalsoos Raplamaal. Plaanis on alustada taastamistöid Puhatu soostikus Ida-Virumaal, Parika rabas Viljandimaal, Jalase soos Raplamaal ja Laiküla soos Läänemaal.

Praegu on Eestis 128 toimivat turbakaevandusala, kus load kehtivad  2050. aastani. Igal aastal kaevandatakse 400-900 tuhat tonni turvast, mida kasutatakse peamiselt taimekasvatuses. Selleks, et turbakaevandamine elurikkust ei kahjustaks, on keskkonnaministri määrusega kinnitatud kaevandamisega rikutud ja mahajäetud turbaalade ning kaevandamiseks sobivate turbaalade nimekirjad. Väljaspool neid nimekirju olevaid alasid on turbakaevandamine keelatud. Praegu kuulub sellesse nimekirja ca 150 000 ha kuivendatud turbamaid, kuid see ei tähenda automaatset kaevandusluba, loa andmisele eelneb põhjalik mõjude hindamine.

Eestis on praegu kaitse all pisut rohkem kui pooled meie looduslikuna säilinud sood.

Lisainfo: Hanno Zingel,  Keskkonnaministeeriumi looduskaitse nõunik, 513 9079, hanno.zingel@envir.ee

Kaupo Kohv,  RMK looduskaitseosakonna juhataja, 5349 7924, kaupo.kohv@rmk.ee

naturally.jpg
bottom of page