Märgalade päev 2021

Eesti on märgalade poolest silmatorkavalt rikas riik, kus ligi kolmandik pindalast on kaetud eritüübiliste märgaladega. Peale soode pakuvad meil märgaladena huvi rannikumeri, rannaniidud ja -roostikud ning rannikujärved ja siseveekogud (jõed, järved ja veehoidlad) koos luhaniitudega.

Tähistame üheskoos rahvusvahelist märgalade päeva ja Ramsari konventsiooni 50. a. aastapäeva , 50 matkaga jaanuari viimasel ja veebruari esimesel nädalavahetusel. Matkal osalemise huvi puhul võtke ühendust konkreetse matka korraldajaga, üldküsimuste osas Aivariga (5061896). 

Teisipäev 26. jaanuar

Räätsamatk Auaniidu rabas Soomaa rahvuspargis (grupp on täis)

Laupäev 30. jaanuar

Põhja-Eestis

Räätsamatk Tõlinõmmel Harjumaal

Jalgsimatk Juminda poolsaare rannikul, Lahemaa rahvuspargis

Räätsamatk Savaldumas ja Järvesoos Lääne-Virumaal (grupp on täis)

Räätsamatk Ohepalu rabas Lääne-Virumaal

Jalgsimatk Punasoos Lääne-Virumaal

Räätsamatk Feodorisoo taastamisalal Alutaguse rahvuspargis (grupp on täis)

Jalgsimatk Aidu Hiiesoos, Ida-Virumaal

Räätsamatk Sirtsi soos Ida-Virumaal

Enda tehtud räätsadel sohu Raplamaal

Räätsamatk Rabivere rabas Raplamaal

Lääne-Eestis

Tõukekelgu tiirud Matsalu lahel

Ringsõit ja jalutuskäigud Puhtu-Laelatu looduskaitsealal

Räätsamatk Kikepera rabas Soomaa rahvuspargis  (grupp on täis)

Lõuna-Eestis

Räätsamatk Endla looduskaitsealal (grupp on täis)

Suusamatk Laeva soos Tartumaal (grupp on täis)

Koerarakendimatk Emajõe-Suursoo saartel  (grupp on täis)
Räätsarännak Emajõe-Suursoo taliteedel

Pühapäev 31. jaanuar

Põhja-Eestis

Jalgsimatk ümber Klooga järve Harjumaal

Räätsamatk Linnurabas Raplamaal

Päikesetõusu räätsaretk Koitjärve rappa Kõrvemaal

Jalgsimatk Sirtsi soos Virumaal (grupp on täis)

Suusamatk Muraka rabas Virumaal

Lääne-Eestis

Поход на снегоступах в национальном парке Соомаа

Räätsamatk Koigi rabas Saaremaal (grupp on täis)

Tõukekelgu tiirud Matsalu lahel

Kelgusõidud Soomaa rahvuspargis

Lõuna-Eestis

Jalgsimatk Kääpa maastikukaitsealal Jõgevamaal

Koerarakendimatk Emajõe-Suursoo jõgedel ja järvedel (grupp on täis)

Räätsaretk Meelva rabas Põlvamaal

Teisipäev 02. veebruar

Lääne-Eestis

Jalgsimatk Hosby rannas Vormsi saarel

Jalgsimatk Häädemeeste rannas Pärnumaal (grupp on täis)

Kolmapäev 03. veebruar

Lääne-Eestis

Tõukekelgumatk Öördi sootaastamisalal Soomaa rahvuspargis (grupp on täis)

Pealampidega kelgumatk Öördi rabas Soomaal 

Lõuna-Eestis

Räätsamatk Meelva rabasse Põlvamaal (grupp on täis)

Reede 05. veebruar

Räätsamatk Kõnnu rabas Raplamaal

Laupäev 06.veebruar

Põhja-Eestis

Räätsamatk Viru rabas Lahemaa rahvuspargis 

Поход на болотоступах вокруг озера Клоога

Поход на снегоступах посещением болота Румму

Jalgsimatk Altja loodusrajal Lahemaa rahvuspargis

Jalgsimatk Peetla rabas Lääne-Virumaal (grupp on täis)

Jalgsimatk Letipea rannikul Lääne-Virumaal

Räätsamatk Ohepalu sootaastamisalal Lääne-Virumaal   (grupp on täis)

Jalgsimatk hundilugudega Ohtu rabametsas

Jalgsimatk huniradadel Laukesoo kandis Raplamaal

Jalgsimatk Tõrasoos RaplamaalR

Lääne-Eestis

Ringsõit ja jalutuskäigud Puhtu-Laelatu looduskaitsealal (grupp on täis)

Fatbike matk Matsalu rahvuspargis

Tõukekelgu tiirud Matsalu lahel

Räätsamatk Valgerabas Soomaa rahvuspargis

Lõuna-Eestis

Jalgsimatk Kaasikjärve rabas Endla looduskaitsealal

Räätsamatk Emajõe-Suursoo taliteedel

Koerarakendimatk Emajõe-Suursoo saartel (grupp on täis)

Matk Norra-Oostriku allikatele Endla looduskaitsealal

Pühapäev 07.veebruar

Põhja-Eestis

Jalgsimatk Uitro säärele Harjumaal

Jalgsimatk Soosepa rabas Viimsis

Поход по карстовой зоне Вяяна - Тылинымме

Jalgsimatk Lahemaa rahvuspargis

Päikesetõusu räätsaretk Koitjärve rappa Kõrvemaal

Räätsamatk Rabivere rabas Raplamaal

Jalgsimatk Neerutis Lääne Virumaal

Jalgsimatk Peetla rabas Lääne-Virumaal

Lääne-Eestis

Jalgismatk Öördi rabas peredele

Tõukekelgu tiirud Matsalu lahel

Räätsamatk Marimetsa rabas Läänemaal

Поход по болоту Толкусе

Lõuna-Eestis
Koerarakendimatk Emajõe-Suursoo jõgedel ja järvedel (grupp on täis)

Räätsamatk Sakusaares soos Jõgevamaal (grupp on täis)

Avastusmatk Meenikunno raba tagamaadele Põlvamaal

Kohalikele kogukondadele suunatud märgaladepäeva matkasid toetavad Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Euroopa Liidu LIFE programm läbi projekti NaturallyEst LIFE. Kogukonnamatkadel on põhifookus kohalike Natura 2000 kaitsealade väärtustega tutvumisel. LIFE on Euroopa Komisjoni programm, millega rahastatakse keskkonna- ja kliimaprojekte Euroopa Liidus ning toetatakse liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist.

ÜHINGUST

Ühingu asutamise ajendiks oli selle asutanud ettevõtjate soov senisest enam teadvustada Eesti kui kõrge väärtusega loodusriigi maine ja kuvandi olulisust ja selle säilitamise ja parendamise vajadust nii Eestis kui rahvusvaheliselt.

Loodusturismi ettevõtjad on veendunud, et loodusriigi kuvand on rahvusvaheliselt oluline mitte üksnes turismisektori eduks, vaid aitab kaasa Eesti maine ning majanduse ja kultuuriruumi edendamisele laiemalt.

 

Loodusturismi ettevõtjad panustavad, et Eesti looduse ühisvara kasutamisel loodusturismi ning teiste mitteutilitaarsete keskkonnakasutuste osakaal majanduses sh. metsanduses hüppeliselt suureneks ning see põhimõte oleks nurgakiviks Eesti ökosüsteemse ning nutika tulevikumajanduse loomisel.

Nimetatud eesmärkide täitmiseks ning loodusturismi sektori arenguks soovib moodustatud ühing olla koostööpartneriks riigi loodusvarade kaitse- ja kasutamise, turismimajanduse, regionaalpoliitika jt. valdkondlike ning piirkondlikele otsustuskogudele.

Juhatuse liikmed:

Aivar Ruukel aivar@soomaa.com

Bert Rähni bert@natourest.ee
Kaisa Linno kaisa@kolgakyla.ee

Mart Reimann mart@retked.ee
Peeter Vissak fotovissak@gmail.com 

Eesti Loodusturismi Ühing

Reg. nr. 80547439

A/K EE732200221068858455

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now