Eesti Loodusturismi Ühing toetab Eesti Jahimeeste Seltsi ettepanekut põtrade küttimismahte vähendada

Pressiteade: Eesti Loodusturismi Ühing toetab Eesti Jahimeeste Seltsi ettepanekut põtrade küttimismahte vähendada

01.02.2020

 

Loodusturismi ühingu liikmed, kelle hulgas on loodusgiidid ja loodusfotograafid, kinnitavad, et põtradega kohtumine Eestis metsades on tunduvalt vähenenud. Kui varasemalt oli põder  Eesti looduses üsna tavaline, siis viimastel aastatel on olnud juhtumeid, kus isegi nädala aja jooksul vaatamata intensiivsele otsimisele põtra metsas kohata ei õnnestu.
 

Põtrade intensiivne küttimine algas uue jahiseaduse kinnitamisega 2013 astal. Hinnanguliselt on 7 aastaga põtrade arvukus langenud kaks korda ehk 20000 pealt 10000 peale. 2019 aastal jäi ette antud jahilimiit täitmata ligi kolmandikul Eesti jahiseltsidest, kusjuures aastaga on täitmata limiidiga jahiseltside arv kasvanud kaks korda. See viitab tugevale arvukuse languse trendile, mis on tingitud aastatepikkusest üleküttimisest.
 

Põder on meie metsade suurim loom,kellel täita tähtis ökoloogiline roll ja tema kohtamine pakub unustamatuid elamusi nii kohalikule loodusesõbrale kui Eesti väliskülalistele. Põdra arvukuse edasine langus teeks kodumaist faunat vaesemaks ja vähendaks Eesti loodusturismi konkurentsivõimet. Ühineme jahimeestega ja kutsume üles põtrade küttimislimiite oluliselt vähendama, et peatada Eesti suurima imetaja arvukuse järsk langus.

 

Loodusturismi ühingu kontaktisikud:

 

Bert Rähni - 5137141

 

Eleri Lopp-Valdma - 58437752

ÜHINGUST

Ühingu asutamise ajendiks oli selle asutanud ettevõtjate soov senisest enam teadvustada Eesti kui kõrge väärtusega loodusriigi maine ja kuvandi olulisust ja selle säilitamise ja parendamise vajadust nii Eestis kui rahvusvaheliselt.

Loodusturismi ettevõtjad on veendunud, et loodusriigi kuvand on rahvusvaheliselt oluline mitte üksnes turismisektori eduks, vaid aitab kaasa Eesti maine ning majanduse ja kultuuriruumi edendamisele laiemalt.

 

Loodusturismi ettevõtjad panustavad, et Eesti looduse ühisvara kasutamisel loodusturismi ning teiste mitteutilitaarsete keskkonnakasutuste osakaal majanduses sh. metsanduses hüppeliselt suureneks ning see põhimõte oleks nurgakiviks Eesti ökosüsteemse ning nutika tulevikumajanduse loomisel.

Nimetatud eesmärkide täitmiseks ning loodusturismi sektori arenguks soovib moodustatud ühing olla koostööpartneriks riigi loodusvarade kaitse- ja kasutamise, turismimajanduse, regionaalpoliitika jt. valdkondlike ning piirkondlikele otsustuskogudele.

Juhatuse liige:

Aivar Ruukel

 aivar.ruukel@gmail.com

Eesti Loodusturismi Ühing

Reg. nr. 80547439

A/K EE732200221068858455