top of page

Mis on märgis „Matkajasõbralik“?

Matkajad puutuvad külastatava piirkonnaga väga lähedalt kokku ning nende jaoks on oluline tunda ennast igas olukorras teretulnuna. Sellise tunde loovad eelkõige visuaalsed märgid nagu infostendid, suunaviidad, asjakohased infomaterjalid, aga ka temaatilised trükised ja kaardid sihtkoha kohta. Matkaja ootuseks on leida endale vajaminevaid tooteid ja tarvikuid kohalikest kauplustest ning kohalikust kogukonnast teadjaid ja abivalmis inimesi, kes neid soovivad aidata.

allikas: Metsamatkarada

Hiker-Friendly_EE_sign.png

Märgis “Matkajasõbralik” on hea viis anda matkajatele (sihtgupile) teada, et nad on piirkonnas või ettevõttes oodatud külalised. Sellised märgised on üle maailma hästi tuntud ja matkajad, kes neid on harjunud märkama, saavad signaali, et nende vajadusi mõistetakse ning sihtkohas või ettevõttes on olemas inimesed, kes on valmis jagama vajalikku informatsiooni.
Kui ettevõte või sihtkoht soovib olla matkajate hulgas edukas ja soositud, siis peavad kõik osapooled tunnustama ühtseid külalislahkust väljendavaid kvaliteedikriteeriume. Loodud kriteeriumid aitavad igal ettevõttel ennast paremini matkajate jaoks positsioneerida.

Kes võivad märgist taotleda?
Märgis on välja töötatud Eesti-Läti-Leedu riigi maaturismi ettevõtjaid esindavate organisatsioonide koostööna ja seda saavad taotleda kõigi kolme riigi turismiettevõtted, kes soovivad pakkuda teenuseid matkajate sihtrühmale. Märgis ei ole seotud ühegi konkreetse marsruudi või matkarajaga.
Kriteeriumid, mille alusel “Matkajasõbralik” märgis antakse, on ühtlasi ettevõtetele juhendmaterjaliks, mis aitab paremini mõista matkajate profiili. Märgise saamiseks on osad kriteeriumid kohustuslikud ja osad soovituslikud. Ettevõte, kes soovib märgist saada, peab täitma vähemalt 75% kohustuslikest kriteeriumitest.

Kes on märgise andja?
2020-2021 antakse märgis välja projekti “Läti ja Eesti kaugmatkarada “Metsa matkarada”” (nr. CB779) raames. Märgise andjateks on Eestis MTÜ Eesti Maaturism ja Lätis Läti Maaturismi ühing “Lauku Celotajs/Baltic Country Holidays”. Projekti ajal on märgise väljaandmisse kaasatud mitmed projekti partnerorganisatsioonid.
Märgise taotlemine on elektroonne. Märgise saamise aluseks on taotleja poolt esitatud informatsiooni vastavus “Matkajasõbralik” märgise kriteeriumitele. Otsuste tegemine toimub aastaringselt ühe kuu jooksul alates taotluse laekumisest. Projekti “Läti ja Eesti kaugmatkarada “Metsa matkarada”” ajal on märgise taotlemine ettevõttele tasuta.
Märgis (kleebisena) „Matkajasõbralik“ tuleb paigutada ettevõttes nähtavale kohale, nii et matkaja seda märkaks. Ettevõttel on õigus kasutada märgist oma ettevõtte turundamises ja reklaamis.

Märgise kasutamise õiguste ülevaatamine
Märgis “Matkajasõbralik” antakse ettevõttele piiramata ajaks.
Märgise kasutamise õiguse või selle äravõtmise üle teostatakse kohapealset kontrolli vaid juhtudel, kui:

  • Märgise väljaandjale (MTÜ Eesti Maaturism) on tulnud sihtrühma poolt negatiivset tagasisidet (kriteeriumitele mittevastavus) ettevõtte kohta;

  • Teenus ja/või teenusepakkuja on muutunud.

  • Kui teenuse iseloom on märkimisväärselt muutunud ja teenuse kvaliteet ning vastavus “Matkajasõbralik” märgise kriteeriumitele on ebapiisav, siis võib märgise andja otsustada ettevõtte märgise annulleerimise.

Märgise kriteeriumid
Kriteeriumid jagunevad kaheks osaks: üldised kriteeriumid (millele peavad vastama kõik märgist taotlevad ettevõtted) ja lisaks kriteeriumid majutusettevõtetele.
Kui soovid kontrollida oma ettevõtte vastavust kriteeriumitele, kasuta enesekontrolli tööriista siin ja sobivusel esita elektrooniline taotlus!

Lisaks matkajasõbraliku märgisele on Eestis Turismiarenduskeskuse (VisitEstonia) poolt turismiteenuste pakkujatele pakkuda veel kvaliteedimärgiseid nagu:

- Kestlik turism

COVID-19 turvaline teenus

EHE ehk Ehtne ja Huvitav Eesti

Green Key

bottom of page