Kaitsealade päev 24. mai

Üle-euroopalise kaitsealade päeva eesmärgiks on looduskaitsealade, sealhulgas rahvusparkide tähtsuse rõhutamine. 2020.a Euroopa kaitsealade päeva fookuses on inimeste tervise seos loodusega. Tunnuslausega „Healthy Parks, healthy people“  juhitakse tähelepanu asjaolule, et liigirikkusest ning looduse heast seisukorrast sõltub ka inimeste füüsiline ja vaimne tervis.  

Tähistame Euroopa kaitsealade päeva 24. mail matkadega, töötubadega ja muude programmidega kõikides Eesti rahvusparkides ja muudel looduskaitsealadel.

Alutaguse RP

Karula RP

Lahemaa RP

Matkad

Programmid

Toitlustus

Matsalu RP

Soomaa RP

Vilsandi RP

Ahja jõe ürgoru MKA

Alatskivi MKA

Anija mõisa park

Endla LKA

Haanja LP

Jägala jõe hoiuala

Järvselja LKA

Kolga lahe MKA

Kõrvemaa MKA

Kääpa MKA

Kunda jõe hoiuala

Luitemaa LKA

Neeruti MKA

Nigula LKA

Ohepalu LKA

Peipsiveere LKA

Prangli MKA

Puhtu-Laelatu LKA

Põhja-Kõrvemaa LKA

Rakvere tammiku MKA

Selja MKA

Silma LKA

Sirtsi LKA

Tuhu MKA

Ubari MKA

Valgejärve MKA

Viidumäe LKA

Viitna MKA

Vormsi BKA

Võhandu jõe ürgoru MKA

Vääna MKA

 

ÜHINGUST

Ühingu asutamise ajendiks oli selle asutanud ettevõtjate soov senisest enam teadvustada Eesti kui kõrge väärtusega loodusriigi maine ja kuvandi olulisust ja selle säilitamise ja parendamise vajadust nii Eestis kui rahvusvaheliselt.

Loodusturismi ettevõtjad on veendunud, et loodusriigi kuvand on rahvusvaheliselt oluline mitte üksnes turismisektori eduks, vaid aitab kaasa Eesti maine ning majanduse ja kultuuriruumi edendamisele laiemalt.

 

Loodusturismi ettevõtjad panustavad, et Eesti looduse ühisvara kasutamisel loodusturismi ning teiste mitteutilitaarsete keskkonnakasutuste osakaal majanduses sh. metsanduses hüppeliselt suureneks ning see põhimõte oleks nurgakiviks Eesti ökosüsteemse ning nutika tulevikumajanduse loomisel.

Nimetatud eesmärkide täitmiseks ning loodusturismi sektori arenguks soovib moodustatud ühing olla koostööpartneriks riigi loodusvarade kaitse- ja kasutamise, turismimajanduse, regionaalpoliitika jt. valdkondlike ning piirkondlikele otsustuskogudele.

Juhatuse liikmed:

Aivar Ruukel aivar@soomaa.com

Bert Rähni bert@natourest.ee
Kaisa Linno kaisa@kolgakyla.ee

Mart Reimann mart@retked.ee
Peeter Vissak fotovissak@gmail.com 

Eesti Loodusturismi Ühing

Reg. nr. 80547439

A/K EE732200221068858455

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now