top of page
DSC_0900_edited_edited.jpg

Koostöö Turismiarenduskeskusega

  • Koostöös Eesti Loodusturismi Ühingu ning Turismiarenduskeskusega on valmimas kevadeks ekspertanalüüs, mille eesmärgiks on kaardistada Eesti loodusturismi teenuste ja toodete nõudlus ja pakkumine.​

  • töötame välja koostöös rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliste loodusturismi toodete kriteeriumid;​

  • kaardistame Eesti rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised loodusturismi toodete pakkujad ja nende tooted, millel on suur potentsiaal vastata Eesti kui reisisihi sihtriikide nõudlusele;​

  • toome välja Eesti loodusturismi toodete pakkumise kitsaskohad ja leiame lahendusettepanekud kitsaskohtade parendamiseks.

Liitu uuringuga

Hea Eesti loodusturismi ettevõtja, 


Seoses Eesti Loodusturismi Ühingu ja Turismiarenduskeskuse koostööga oleme kaardistamas välisturgudele sobivate Eesti loodusturismi teenuste ja toodete nõudlust ja pakkumist.

Soovime Teie abi just pakutavate teenuste ja toodete kaardistamisel. Vastamisel palume lähtuda millised olid turud ja millistele teenustele oli kõige enam nõudlust COVID-eelsel perioodil ehk aastal 2019. 

Oleme tänulikud Teie vastuste eest ja uuringu tulemusi jagatakse vastanute vahel. Ühise koostöö tulemusena on eesmärk muuta Eesti atraktiivseks loodusturismi sihtkohaks.

Uuringus saad osaleda ja küsimustele saad vastata siin

 

Samaaegselt toimuvad intervjuud välisturgude koostööpartneritega, et kaardistada välisturgude nõudlust Eesti loodusturismi teenustele.

Koostöö üks osa on välja töötada loodusturismi pakkumise kriteeriumid. Siinkohal soovime, et Eesti loodusturismi teenuse oleksid jätkusuutlikud, kvaliteetsed ning turismivaldkonnas kasvavas trendis. Sellest lähtudes soovime saada teada, mida sina kui ise loodusturismi teenuse tarbija pead oluliseks pakkumise juures? Milline võiks olla kogu teenuse pakkumus. Siinkohal saad taas kaasa rääkida ja oma arvamust avaldada vastates küsimustele siin

Küsimustikele ootame vastuseid hiljemalt 31 märtsiks. 

EAS_SF_RGB_EST.png

Kontakt

Kui oled huvitatud liitumast ühingu tegevustega, siis võta ühendust meie projektijuhi Marilin Pehkaga.

5105441

bottom of page