top of page
Navigating in Woods

Eesti loodusturismi strateegiapäev 1. märtsil 2022
Sagadi mõisas, Lahemaa rahvuspargis

Hea loodusturismi ettevõtja! 

Kui tunned, et soovid panustada Eesti loodusturismi, et loodusturism on Sulle südamelähedane ning soovid olla loodusturismi arengus osaline, siis on see info toimunud päevast on just Sulle.

Täname kui mõtled kaasa ja jagad oma ideid ja mõtteid, kuidas Eestis loodusturismi valdkonda edasi viia ka meiega. Võta julgesti ühendust või kirjuta info@loodusturism.com

Pressiteade, 10.03.2022

1. märtsil toimus Sagadi mõisas Eesti loodusturismi strateegiapäev, kus loodusturismi tuleviku üle arutavad RMK juhatuse liige Kristjan Tõnisson, Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra, Eesti Loodusturismi Ühingu juhatuse liikmed Mart Reimann ja Aivar Ruukel ning Turismiarenduskeskuse, Eesti Maaülikooli ja MTÜ Eesti Maaturism esindajad.

 

Loodusturismi strateegiapäeval oli võimalus osaleda koha peal kui ka veebis, millest võttis osa sadakond loodusturismi asjalist. 

 

Päeva jooksul tõdeti, et koostöö on kõige alus ning loodusturismi tuleb ühiselt arendada. Loodusresurss on meil piiratud ning turismivaldkonnas kasvavas trendis. Rainer Vakra ettekandes tooksime välja mõned olulisemad teemapunktid:

• Tuleviku loodusturism on kogu Eestis kestlik st arvestab eeskätt looduse kui oma kõige väärtuslikuma ressursiga ja sobitab tegevused looduslike tingimustega. 

Loodusgiidid on kestlikkuse sõnumi kandjad ja meie kaitseväärtuste vahendajad – nad on atesteeritud ning Keskkonnaameti poolt täiendkoolitatud. 

 • Kõigil loodusturismi taristu objektidel on „peremees“, kes tagab selle korrashoiu, arendused ja vajadusel ka likvideerimise ning asja- ja ajakohase info kättesaadavuse .

 • Loodusturismi ümarlaudadel arutatakse riigi ja ettevõtjate koostöös läbi turismitaristu ja teenuste arendusvajadused ning kitsaskohad, antakse sisend riiklike prioriteetide seadmiseks. 

• Looduses korraldatavate ürituste planeerijad lähtuvad kestlikkuse printsiipidest (rakendavat nn head tava) ja mõistavad loodushoiu vajadust ja aktsepteerivad ka looduskaitselisi piiranguid  

Oluliseks sammuks võib nimetada strateegiapäeval kokku lepitud RMK ja Eesti Loodusturismi Ühingu ning Maaturismi ühist ümarlaua kohtumist, mis toimus 9. märtsil.  Kohtumisel lepiti kokku esialgsed koostöö sammud.  

Päeva lõpus toimusid töötoad, kus mõeldi ühise loodusturismi tegevuskava üle, kaaridstati ära loodusturismi teenuste kitsaskohad ning toodi välja teenuste olulisemad kriteeriumid. Ka kõikides töötubades jäi kõlama erinevate organisatsioonide koostöö ja ühtne kommunikatsioon. 

 

Strateegiapäeva päevakava

10.00 Tervituskohv

10.15 RMK Sagadi keskuse tervitus – Kristjan Tõnisson, RMK juhatuse liige.

10.20 Sissejuhatus – moderaator Indrek Maripuu.

I Eesti Loodusturismi Ühing (ELTÜ) kui loodusturismi eestkõneleja

10.30 Bert Rähni, Mart Reimann, ELTÜ juhatuse liikmed.

II Koostöö – partnerorganisatsioonid

11.00 Loodusturism Eesti turismistrateegias. Lily Allas, Turismiarenduskeskuse (TAKi) looduse- ja kultuuriturismi teemajuht.

11.30 Loodusturismi tulevik Keskkonnaameti silme läbi. Rainer Vakra, Keskkonnaameti peadirektor.

12.00 Loodusturismi toetavad RMK tegevused. Kristjan Tõnisson, RMK juhatuse liige.

12.30 Lõuna.

13.30 Loodusturismi tulevik Eesti Maaülikooli silme läbi. Tarmo Pilving, Eesti Maaülikooli loodusturismi lektor.

14.00 Loodusturismi tulevik maaturismis. Marika Kose, MTÜ Eesti Maaturism esindaja.

III Eesti loodusturismi visioon

14.30 Diskussioon – Aivar Ruukel, Margus Sameli ja Rauno Väisanen.

15.30 Kohvipaus.

 

IV Eesti Loodusturismi strateegia

16.00 ELTÜ ja TAKi koostöö tutvustamine. Marilin Pehka, ELTÜ projektijuht.

16.30 Töötoad-ajurünnakud  Loodusturismi tegevuskava  Loodusturismi teenuste kriteeriumid  Loodusturismi toodete pakkumise kitsaskohtade lahendusettepanekud.

18.00 Päeva kokkuvõte.

19.00 Õhtusöök Sagadi mõisa restoranis.

 

2. märtsil on planeeritud Eesti Loodusturismi Ühingu üldkoosolek ajavahemikul kl 9.00 - 13.00.

Eesti loodusturismi strateegiapäeva ettekanded leiad siit:

  1. Lili Allas, TAK - https://www.slideshare.net/EestiLoodusturism/2022-0301-esitluselt-strateegiapevlily-allas 

  2. Mart Reimann, ELTÜ - https://www.slideshare.net/EestiLoodusturism/strateegiapev-elt-eestkoneleja-mart-reimann 

  3. Rainer Vakra, KKA -  https://www.slideshare.net/EestiLoodusturism/loodusturismi-tulevik-keskkonnaameti-silme-lb

  4. Kristjan Tõnisson, RMK  - https://www.slideshare.net/EestiLoodusturism/loodusturismi-toetavad-rmk-tegevused-1322-sagadi

  5. Tarmo Pilving, EMÜ - https://www.slideshare.net/EestiLoodusturism/loodusturism-eesti-maalikooli-ngemus-2022

  6. Raili Mengel ja Marika Kose - https://www.slideshare.net/EestiLoodusturism/loodusturismi-tulevik-maaturismi-sektoris-01032022

  7. Marilin Pehka, ELTÜ - https://www.slideshare.net/EestiLoodusturism/elt-tak-koostloodusturismi-rahvusvahelised-teenusedstrateegiapev0103

Esitluste videoklipid leiab siit.

Kui oled ettevõte, kes pakub loodusturismi teenuseid välisklientidele ning soovid panustada Eesti loodusturismi teenuste arengusse, siis on võimalus uuringus osaleda. Vasta teenuste ja toodete kaardistamise küsimustikule siin .

EAS_SF_RGB_EST.png

Marilin Pehka

Eesti Loodusturismi Ühingu nimel

Tel. 5105441

Kontakt

bottom of page